ทีมพากย์เสียงไทย ได้รับการปลูกฝังวิชาการพากย์หนังและหล่อหลอมจิตสำนึกจากครูบาอาจารย์ ซึ่งได้ฝังลึกอยู่ในมโนคติของนักพากย์ ทุกคนในทีม จนเกิดเป็นอุดมการณ์ในการทำงานร่วมกันว่า จะมอบเสียงพากย์ที่ดีที่สุด ถูกต้องที่สุด สมบูรณ์ที่สุด เข้ากันที่สุด เหมือนและ ใกล้เคียงคอนเทนต์ด้านความบันเทิงต้นฉบับของท่านมากที่สุด อันประกอบไปด้วย

 

ถูกคน

ทีมพากย์เสียงไทยคัดสรรนักพากย์ที่มีเนื้อเสียงและบุคลิคของเสียงมีท่วงทำนองในการพากย์เหมือนกับ ตัวละครในคอนเทนต์ต้นฉบับ เพื่อให้สอดคล้องเข้ากับลีลาการแสดงของตัวละครในคอนเทนต์นั้นๆให้มากที่สุด เท่าที่จะสามารถทำได้

ลงปาก

นักพากย์ที่ได้รับการคัดสรรมาแล้วจะลงเสียงพากย์ที่ได้รับมอบหมายให้พากย์เสียงเป็นตัวละครนั้นๆ จากการใช้ประสบการณ์และความตั้งใจพร้อมด้วยความมุ่งมั่นเพื่ออรรถรสอย่างครบถ้วนในการรับชมของท่านผู้ชม ที่มีโอกาสได้ติดตามคอนเทนต์ด้านความบันเทิงของบริษัทของท่าน
 

ใส่ใจ

บุคลากรในทีมพากย์เสียงไทย มีวัฒนธรรมในองค์กรที่ได้รับการอบรมสั่งสอนมา ให้ทำการตรวจสอบตัวเอง หรือ “เทคตัวเอง” ตลอดเวลา เมื่อเกิดความไม่สมบูรณ์ หรือเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาในกระบวนการทำงาน โดยไม่มีการปล่อยให้เสียงที่ไม่สมบูรณ์เหล่านั้นเล็ดลอดผ่านออกไปได้ ยกตัวอย่างเช่น เราจะพากย์ใหม่ทันที เมื่อเสียงพากย์ในขณะนั้นไม่ลงปากตัวละคร จะพากย์ใหม่ทันทีเมื่อพากย์เร็วกว่าซาวด์ในคอนเทนต์ หรือบทพากย์สั้นเกินไปไม่พากย์แถและพากย์ใหม่ไม่รวบคำเมื่อพากย์ช้ากว่าซาวด์ในคอนเทนต์ หรือบทพากย์ยาวจนเกินไป

เคารพบท

นักพากย์เสียงไทยเคารพบทพากย์ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงบทพากย์โดยพลการอันเป็นเหตุให้ความหมายของประโยคสนทนา หรือคำบรรยายในคอนเทนต์ผิดเพี้ยนไปจากเดิม นอกจากจะได้รับการตรวจสอบ ค้นคว้า และคำรับรองจากนักแปลบทพากย์แล้วเท่านั้นเพื่อให้คอนเทนต์ของท่านมีความถูกต้องแม่นยำ สามารถนำเสนอคอนเทนต์ของท่านได้อย่างถูกต้อง ตรงกับบริบทและอารมณ์ สมดังเจตนารมณ์ของท่าน