Voice over คือบริการให้เสียงบรรยายโดยที่ตัวละครไม่ได้พูด เช่น การบรรยายสารคดีหรือการบรรยายซ้อนกับเสียงต้นฉบับ โดยเสียงของผู้บรรยายนั้นอาจจะดังกว่าและช้ากว่าเสียงต้นฉบับเล็กน้อย ทำให้ผู้ชมสามารถได้ยินเสียงต้นฉบับและเสียงนักพากย์ได้ในเวลาเดียวกัน

ถูกต้อง

     สำหรับบทพากย์ของคอนเทนต์ที่เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องราวที่เป็นทางการเช่น สารคดี หรือบทสัมภาษณ์นั้น บทแปลโดยทีมงานแปลบทผู้เปี่ยมด้วยประสบการณ์การทำงานอันยาวนานของทีมพากย์เสียงไทย จะต้องมีการสอบทาน และตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อคงความถูกต้องของเรื่องราวที่เราจะลงเสียงพากย์ให้กับคอนเทนต์ของท่าน เพื่อให้ปรากฏแก่สายตาท่านผู้ชมด้วยความสมบูรณ์แบบ เต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์และอรรถรส

ถูกคน

     ทีมพากย์เสียงไทย มีการคัดเลือกนักพากย์ที่มีเนื้อเสียง และบุคลิคของเสียงที่เหมือนกับเนื้อเสียงในต้นฉบับ ซึ่งนักพากย์เหล่านั้นจะใช้ความสามารถที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณภาพจากประสบการณ์ทำงานอันยาวนาน ผ่านการให้เสียงพากย์กับสื่อในคอนเทนต์ต่างๆหลากชนิดหลายรูปแบบ ในการลงเสียงคอนเทนต์เหล่านั้นด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่น เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพและความสมบูรณ์ของผลงาน