ถูกต้อง

     สิ่งที่สำคัญที่สุดของบทแปล ทั้งที่เป็นบทแปลพากย์หรือซับไตเติ้ล ก็คือความถูกต้องของคอนเทนต์ ที่ท่านต้องการนำเสนอออกมาเป็นภาษาไทยอย่างถูกต้อง โดยมีรายละเอียดของเนื้อหาที่ครบถ้วน เป็นภาษาไทยที่สามารถเข้าใจได้ง่าย อีกทั้งเปี่ยมไปด้วยลีลาภาษา สำนวนโวหารที่กลมกลืนเข้ากับบริบทของแต่ละคอนเทนต์ และเหมาะสมกับคอนเทนต์ของท่าน อันได้แก่ ภาพยนตร์ ซีรี่ย์ การ์ตูน เกมส์โชว์ และวาไรตี้ต่างประเทศ เป็นต้น

ฟังง่าย

    บทแปลของทีมพากย์เสียงไทยจะถ่ายทอดเนื้อหาจากคอนเทนต์ต้นฉบับออกมาเป็นภาษาไทยที่ฟังง่าย สามารถเข้าใจได้ทันที ด้วยภาษาที่คุ้นหู ของท่านผู้ชมทุกเพศทุกวัย สามารถที่จะรับสารสาระจากคอนเทนต์ได้ครบถ้วนกระบวนความ ด้วยความเข้าใจธรรมชาติของกำแพงความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม

โดนใจ

    ภาษาที่ทีมงานแปลของทีมพากย์เสียงไทยใช้ ได้ผ่านกระบวนการคิด กลั่นจากประสบการณ์ กรองจากจินตนาการ เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นคำทอง วรรคทอง ประโยคทอง ที่โดนใจท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ได้รับสารจากคอนเทนต์ของท่าน เพื่อสร้างให้เกิดความประทับใจและตราตรึงใจ