สนามนักพากย์

สนามแห่งนี้มีไว้สำหรับให้นักพากย์ที่ต้องการสถานที่แสดงความสามารถ เพื่อให้นักพากย์อิสระ นักพากย์ผู้มีความสามารถผู้ที่ มุ่งมั่น และแสวงหาโอกาส ได้ใช้เป็นสนามในการฝากผลงานของตัวเองเพื่อการนำเสนอ เนื้อเสียง ลีลา ท่วงทำนองในการพากย์ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่การรับรู้ของท่านผู้ที่สนใจและ เป็นสนามสำหรับเจ้าของงานที่ต้องการสรรหาเสียงพากย์ที่ใช่ นักพากย์ที่มีเสียงเหมาะสมกับงาน ในการสร้างสรรผลงานให้กับคอนเทนต์ของเขา ณ.เวลานั้นๆ