ศาสตร์แห่งการพากย์เสียง

ศาสตร์แห่งการพากย์เสียง ไม่ใช่สิ่งที่จะค้นคว้าหาอ่านหรือศึกษาได้โดยทั่วไป ต้องอาศัยการสังเกตจากการทำงาน คลุกคลี สอบถามพูดคุยกับนักพากย์รุ่นพี่ รุ่นครูบาอาจารย์ ที่บอกเล่าและถ่ายทอดให้กันจากรุ่นสู่รุ่น หลายคนอาจมีคำถามว่าพวกเขา ทำได้อย่างไร มีวิธีการทำงานอย่างไร ทำอย่างไรจึงจะได้เป็นนักพากย์ บริษัท เสียงไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ จำกัด จึงขอเปิดพื้นที่ ตรงนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับผู้ที่สนใจในงานพากย์ และนักพากย์รุ่นใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต